Když bývalo XIX. století

Vincenc Josef Rott

*18.5.1813 - † 25.12.1890

Vincenc Josef Rott byl pražský obchodník.

Koncem 30. let 19. století založil spolu s bratrem Augustem v Praze obchod s hudebními nástroji. Již v roce 1840 (podle rodinného podání k 1. listopadu) se však osamostatnil jako obchodník "se zbožím norimberským" na východní straně Malého náměstí v Praze. Toto datum bylo později pokládáno za den založení firmy "V. J. Rott".

Roku 1841 se oženil s Marií Eckhardtovou (1824 - 1890), dcerou pražského měšťana a kováře, a společně roku 1855 vzrůstající firmu, tehdy již velkoobchod, přestěhovali do nově zakoupeného domu na druhé straně náměstí (č. p. 142/I), kde ji potomci dále rozšiřovali až do února 1948. Tam také znárodněný podnik zůstal až do roku 1993, kdy – podle Vladimíra J. Rotta (*1950) protiprávně – přešel do rukou bývalého ředitele národního podniku a jeho společníků.

Vincenc Josef Rott byl kromě obchodních aktivit činný i v politice, účastnil se aktivně událostí roku 1848.

Také podstatně přispěl na sbírky pro stavbu Národního divadla (sbírky byly zahájeny v roce 1851, pozemek zakoupen 1852, otevřeno jako Prozatímní v roce 1862, Národní divadlo postaveno v letech 1867–81).

V tom pokračovali jeho synové, Ladislav také podstatně přispěl na obnovení divadla po požáru (v roce 1881, znovu otevřeno 1883).

Zdroj: Wikepedia