Když bývalo XIX. století

Daniel Gabriel Lichard

*17.1.1812 - † 17.11.1882

Daniel Gabriel Lichard byl slovenský spisovatel, učitel a první slovenský profesionální novinář, vydavatel, jeden ze zakladatelů slovenské odborné terminologie.

Narodil se v rodině evangelického faráře. Vzdělání získával v letech 1821 - 1823 na gymnáziu v Rimavské Sobotě, v letech 1823 - 1828 na lyceu v Kežmarku a v letech 1828 - 1834 v Bratislavě. Zde se stal spoluzakladatelem a aktivním členem "Literární jednoty", ze které vzniklo pod vedením Ľudovíta Štúra významné národní hnutí. V letech 1834 - 1837 studoval na teologické fakultě ve Vídni. V letech 1838 - 1844 byl profesorem na lyceu v Banské Štiavnici. 1847 se profesionálně věnoval novinářství.

V letech 1848 - 1849 se zúčastnil se politických bojů o emancipaci Slováků.

Rozsah publicistické činnosti Daniela Licharda je úctyhodný. Jen počet článků, které napsal, odhaduje se na více než 5 000. Jeho dílo má rozsah třinácti velkých knih, asi 35 menších, 35 ročníků časopiseckých a nesčíslné menší práce po jiných vydáních. Dohromady činily by jeho díla skoro 90 svazků různé velikosti.

Zdroj: Wikepedia