Když bývalo XIX. století

Ferenc Pulszky

*17.9.1814 - † 9.9.1897

Ferenc Pulszky byl maďarský politik a spisovatel. Byl jedním z aktérů maďarské revoluce 1848/9.

V roce 1840 byl zvolen do maďarského sněmu. V roce 1848 odešel do Vídně. Pro styky s revolucionáři uprchl zpět do Budapešti. V letech 1848–49 byl ministr obchodu a diplomatický pověřenec Kossuthovy vlády v Londýně. Jako jeho sekretář navštívil USA.

Po porážce povstání byl v nepřítomnosti odsouzen k trestu smrti. V roce 1860 odjel do Itálie a se zůčastnil Garibaldiho tažení na Řím (1862), byl internován jako válečný zajatec. V rove 1866 byl rakouským císařem amnestován, vrátil se domů a znovu vstoupila do veřejného života. V létech 1867-1876 a 1884 byl členem maďarského sněmu a stoupencem Deáka. Po amnestii v roce 1866 se vrátil do Uherska.

Kromě politické činnosti byl i ředitelem Maďarského národního muzea (1870–1896).

Zdroj: Wikipedia