Když bývalo XIX. století

Austen Henry Layard

*5.3.1817 - † 5.6.1894

Sir Austen Henry Layard byl britský cestovatel, archeolog, politik a diplomat.

Layard se narodil v Paříži. Dětství strávil v Itálii. Školy navštěvoval v Anglii, Francii a Švýcarsku.

V roce 1839 se vydal na cestu napříč Asií. Procestoval Persii, od další cesty ale upustil a v roce 1842 se vrátil do Konstantinopole. Tady jej britský velvyslanec zaměstnal v různých neoficiálních diplomatických misí v Evropském Turecku.

V roce 1845 opustil Konstantinopol a pustil se do průzkumu Asýrie. Zajímal se o předchozí výzkumy Paul-Émile Botta a o trosky Nimrudu na Tigridu.

V roce 1848 se vrátil do Anglie. Zde popsal své nálezy. V roce 1849 odjel do Konstantinopole jako atašé na britském velvyslanectví. V srpnu 1849 zahájil druhou expedici, během které rozšířil výzkumy Babylonu a valů v jižní Mezopotámii. Zasloužil se o objevení Aššurbanipalovy knihovny.

Z expedic poslal Layard do Anglie nádherné artefakty, tvořící nyní větší část asyrské expozice v britském muzeu. V roce 1866 byl jmenován správcem Britského muzea.

Pak se Layard obrátil k politice. V roce 1852 byl zvolen do parlamentu. V roce 1869 byl poslán jako mimořádný vyslanec do Madridu. V roce 1877 byl jmenován velvyslancem v Constantinopli, kde zůstal do roku 1880.

V roce 1883 odešel do Benátek, kde se věnoval k shromažďování obrazů benátské školy.

Zdroj: Wikepedia