Když bývalo XIX. století

Mikuláš I.

*6.7.1796 - † 2.3.1855

Mikuláš I. Pavlovič z domu Romanov-Holstein-Gottorp byl jako Mikuláš I. car ruského impéria a v letech 1825-1831 posledním polským králem. Když 1. prosince 1825 zemřel car Alexandr I. bez potomků, byl 26. září 1826 korunován ruským carem a imperátorem jeho bratr Nikolaj.

Několik let připravované vojenské spiknutí Děkabristů, které vypuklo 26. prosince 1825, Nikolaj rázně potlačil. Ihned po převzetí moci začal s budovat autoritářský režim. Opíral se o rozsáhlou byrokracii a velkou armádu, ortodoxní církev. Otevřeně podporovaný ruský nacionalismus. Civilní správa byla pod vojenským dohledem. Štáb carových poradců se skládal pouze z vysokých důstojníků.

V roce 1826 zamítl zrušení nevolnictví.

Jeho zahraniční politika se nejdříve orientovala na Asii a na ovládnutí Turecka. Rusko-perská válka v letech 1826 - 1828 přinesla významné územní zisky. V roce 1828 začala rusko-turecká válka. Výsledkem byly ruské územní zisky, volná plavba po Dunaji, Černém a Středozemním moři a vznik Řeckého království.

V roce 1831 potlačil tzv. Listopadové povstání v Polsku. Polský sejm zbavil Mikuláše polské koruny a tak po potlačení povstání začlenil Mikuláš polské království do Ruska.

V roce 1833 se mu podrobil egyptský sultán Mehmed II. a Mikuláš mu pomohl proti rebelujícím egyptským pašům.

V roce 1853 se pokusil podrobit si Turecko. Británie a Francie se proti němu ale postavily v Krymské válce; Rusko zůstalo proti Turecku osamoceno a válka se nakonec zvrátila v konflikt mezi evropskými mocnostmi - Ruskem na jedné a Francií a Británií na druhé straně. Ještě před koncem bojů však Mikuláš I. zemřel.

Zdroj: Wikepedia