Když bývalo XIX. století

Ferdinand I. Dobrotivý

*19.4.1793 - † 29.6.1875

Ferdinand I. Dobrotivý (z Habsbursko-lotrinské dynastie) byl rakouským císařem v letech 1835-1848, dále to byl král uherský (jako Ferdinand V) a poslední korunovaný český král (jako Ferdinand V).

V roce 1830 byl Ferdinand v Bratislavě (tehdy Prešpurku) korunován jako Ferdinand V. na krále uherského a nadále mu náležel titul „mladší král uherský a arcivévoda rakouský“.

V roce 1835, po smrti Františka I., se stal rakouským císařem a 7. září 1836 se nechal korunovat na českého krále jako Ferdinand V.

Ferdinand byl jedním z nejoblíbenějších panovníků, za něj však prakticky vládl kancléř Metternich a státní rada, které předsedal císařův strýc arcivévoda Ludvík a jejímž členem byl jak Metternich, tak český hrabě František Antonín Kolovrat. Oba naposledy jmenovaní zaujímali rozdílná politická stanoviska a navzájem si blokovali jakákoli politická rozhodnutí, což nakonec vedlo až k revoluci v roce 1848. Přízvisko „Dobrotivý“ si Ferdinand získal pro své laskavé a příjemné chování. 2. prosince 1848 byl proti své vůli odstaven od trůnu a v arcibiskupském paláci v Olomouci abdikoval ve prospěch synovce Františka Josefa I.

Zdroj: Wikipedia