Když bývalo XIX. století

Josip Jelačić

*16.10.1801 - † 20.5.1859

Hrabě Josip Jelačić Bužimski byl chorvatský šlechtic, generál a konzervativně nacionalistický politik.

Od 1819 sloužil jako důstojník postupně ve Vídni, Haliči, Itálii a Chorvatsku. Velel několika výpravám proti bosenským Turkům, kteří napadali rakouské hranice.

Na jaře 1848 se postavil do čela národnostního hnutí, stal se bánem chorvatsko-dalmatsko-slavonským a velícím generálem v Chorvatsku. 1848 - 1849 se podílel na potlačení revoluce v Uhrách, 3.10.1848 byl jmenován komisařem pro Uhry, v říjnu 1848 přispěl k potlačení povstání ve Vídni.

1853 jmenován vrchním velitelem rakouských vojsk na dolním Dunaji.

Zdroj: encyklopedie.vseved.cz,Wikipedia