Když bývalo XIX. století

Arcivévoda Karel Ferdinand

*29.7.1818 - † 20.11.1874

Arcivévoda Karel Ferdinand Habsburský byl druhým nejstarším synem arcivévody Karla Rakouského (1771-1847) a Jindřišky Nasavsko-Weilburské.

Jako syn „vítěze od Aspernu“ započal svou vojenskou kariéru u 57. pěšího pluku v Brně. Poté převzal velení jedné z brigád v Itálii, a poté v roce 1848 v Praze proti povstalcům.

Roku 1859 byl jmenován generálem na Moravě a ve Slezsku, a v roce 1860 byl přeložen do Brna.

Zdroj: Wikipedia