Když bývalo XIX. století

František Adam Petřina

*24.12.1799 - † 27.7.1855

František Adam Petřina V Praze studovat filosofii, matematiku a astronomii. Roku 1832 se stal adjunktem matematiky a fyziky a suplujícím profesorem experimentální fyziky.

Roku 1836 byl promován doktorem filozofie. Od roku 1837 působil 7 roků v Linci jako profesor fyziky a užité matematiky na tamějším lyceu.

Poté, co odmítl nabídku arcivévody Jana jít učit do Štýrského Hradce, se na svoji žádost dostal roku 1844 zpět do vlasti - jako řádný profesor fyziky na pražské univerzitě, kde se stal později děkanem (FF UK).

Byl činný v Muzeu Království českého a jako mimořádný a později řádný člen v Královské české společnosti nauk. Také byl členem vídeňské Císařské akademie věd.

Publikoval německy i česky v oborech elektřiny, magnetismu a telegrafie. Vynalezl nebo zlepšil několik přístrojů, např. lékařský magnetoelektrický strojek, jednoduchý přerušovač proudu (tzv. Petřinovu spirálu) a Petřinovu elektrickou harmoniku. Zkonstruoval i vzdáleného předchůdce elektromotoru. Spolupracoval na konstrukci duplexního telegrafu.

Zdroj: Wikipedia