Když bývalo XIX. století

Alexandre Dumas

*24.7.1802 - † 5.12.1870

Alexandre Dumas, vlastním jménem Thomas Alexandre Davy de La Pailleterie byl čelný francouzský prozaik a dramatik období romantismu. Proslavil se především historickými dobrodružnými romány.

Alexandre Dumas byl kreolského původu. Jeho otec, divizní generál a hrdina Velké francouzské revoluce Thomas-Alexandre Davy de La Pailleterie, se narodil na ostrově Santo Domingo ze smíšeného manželství markýze de La Pailleterie a černošky Cossette Dumasové.

Jeho historická hra z roku 1829 Jindřich III. a jeho dvůr bylo první romantické drama úspěšně uvedené na jeviště. Velký úspěch měly i jeho další divadelní hry Antony (1831) s moderním námětem mladého rebela ne nepodobného lordu Byronovi a také Věž nesleská (1832) s námětem ze středověku, napsaná společně s Frédéricem Gaillardetem (1808-1882).

Zásadním přelomem v Dumasově literární tvorbě bylo setkání s profesorem historie Augustem Maquetem (1813-1888) roku 1839, kdy společně napsali drama Bathilde a historický román Rytíř Harmental. Jejich vzájemná spolupráce trvala do roku 1857, kdy se rozešli ve zlém. Maquet vyhledával materiál a vypracovával první nástin děje. Na Dumasovi pak bylo literární zpracování, při kterém mu však mnohdy pomáhali i další spolupracovníci. Tato Továrna na romány, jak zněl titul jednoho pamfletu Dumasových odpůrců z roku 1854, měla za následek obrovskou autorovu plodnost. Dumasovo dílo čítá na tři sta svazků a zahrnuje dramata, komedie, romány, novely, paměti, knihy cestovních dojmů, obrazy mravů, ale i historická pojednání.

Maquet měl také největší zásluhu na vzniku Dumasova nejslavnějšího románu Tři mušketýři (1844). Úspěch románu, odehrávajícího se za vlády Ludvíka XIII., byl tak obrovský, že Dumas a Maquet vytvořili ještě dvě pokračování: Tři mušketýři po dvaceti letech (1845) a Tři mušketýři ještě po deseti letech aneb Vikomt de Bragelonne (1847-1850), ve kterých dovedli děj až do d'Artagnanovy smrti.

Dalším obrovským úspěchem dvojice Dumas-Maquet byl dobrodružný román Hrabě Monte-Christo (1844-1845). K jejich velmi známým dílům patří také trilogie z období náboženských válek ve Francii v 16. století Královna Margot (1845), Paní z Monsoreau (1846) a Králův šašek (1847-1848) a cyklus z dějin Velké francouzské revoluce Paměti lékařovy, jehož jednotlivými díly jsou Josef Balsamo (1846-1849), Královnin náhrdelník (1849-1850), Dobytí Bastily (1850-1851) a Hraběnka de Charny (1852).

Ačkoliv si Dumas vydělal psaním za svůj život obrovské jmění, jeho nevydařené investice, neúspěšné vydávání časopisů Mousquetaire a D'Artagnan, nevyřešené majetkové záležitosti s herečkou Idou Ferrierovou po rozvodu jejich osmiletého manželství roku 1840, rozchod se spolupracovníkem Maquetem a některé další prohrané soudní spory vedly k tomu, že byl neustále na pokraji bankrotu. Na sklonku života se tak musel v podstatě bez peněz uchýlit ke svému synovi, rovněž spisovateli Alexandre Dumasovi mladšímu do Puys, kde také zemřel.

Zdroj: Wikipedia