Když bývalo XIX. století

Franz Schlik

*23.5.1789 - † 17.3.1862

Hrabě Franz Joseph Heinrich von Schlik z Bassana a z Weißkirchenu generál rakouské armády. Byl jedním z nejúspěšnějších rakouských generálů během maďarské revoluce v roce 1848.

Po březnové revoluci ve Vídni v roce 1848 se stal velitelem v Krakově. Koncem roku se stal velitelem sboru 8000 mužů, které průsmykem Dukla vedl proti maďarským revolucionářům. 11. prosince Schlik porazil Sándora Pulszkyho v bitvě u Budaméru a obsadil Prešov a Košice. Schlik pak porazil armádu Lázára Mészárose (10000 mužů) 28. prosince 1848 v bitvě u Szikszó a 4. ledna 1849 u Kassa.

V září 1849 byl povýšen na generála kavalérie a získal Řád Železné koruny a Vojenský řád Marie Terezie za svá vítězství v maďarské revoluci.

Po porážce maďarského povstání se stal velitelem 2. Armádní sboru a velícím generálem na Moravě.

Od června 1854 byl velitelem v Haliči. V roce 1859 odešel na bojiště do Itálie. Po bitvě u Magenta byl jmenován velitelem druhé rakouské armády v Itálii a bojoval u Solferina.

Zdroj: Wikipedia