Když bývalo XIX. století

Antonín Strobach

*3.6.1814 - † 22.11.1856

Antonín Strobach uváděný i jako Štrobach, byl český právník a politik, jeden z významných činitelů roku 1848.

Narodil se v rodině mlynáře na Starém Městě v Praze. Navštěvoval farní školu u křižovníků a hlavní školu na Malé Straně. V roce 1826 nastoupil na staroměstské gymnázium, kde jej Josef Jungmann vedl k vlastenectví. V roce 1834 byl přijat na práva. Studoval i staročeské právo a jeho názvosloví.

Po získání titulu doktora práv nastoupil k zemskému soudu v Praze. V této funkci byl široce uznávaný, a to ve vlasteneckých kruzích i mimo ně.

Roku 1848, během revoluce, Strobacha zvolili 9. dubna pražským purkmistrem. Už 10. května se ale této funkce navzdory přesvědčování vzdal, protože nedokázal ovládnout lidové bouře spojené s násilným osvobozováním vězňů. Podílel se ale dál na činnosti Svatováclavského a Národního výboru. V červenci 1848 byl zvolen za Staré Město do říšského sněmu ve Vídni. Tento sbor jej zvolil předsedou. Když v říjnu propuklo vídeňské povstání a česká delegace se ocitla v ohrožení, vrátil se s dalšími do Prahy. Účastnil se pak i kroměřížského sněmu až do rozpuštění 7. března 1849. Tím skončila jeho politická kariéra.

V Praze se vrátil k soudcovskému povolání, a to jako rada apelačního, tedy vrchního zemského soudu. Roku 1853 byl ale s několika dalšími z této funkce sesazen kvůli neshodám s vídeňskou vládou ohledně nějakého rozsudku o urážce veličenstva.

Strobach byl současníky považován za jednoho z nejvýznamnějších představitelů českého národa v revolučním roce 1848. Byl vzorem politického charakteru a spravedlivého soudce.

Zdroj: Wikipedia