Když bývalo XIX. století

František Smolka

*5.11.1810 - † 5.11.1899

František Jan Smolka byl polský politik a právník z Haliče.

Jako vůdce nacionalistického hnutí mladých poláků byl roku 1847 pro vlastizradu odsouzen k smrti, byl ale omilostněn. V létech 1848-1849 byl poslancem říšského sněmu a jeho předsedou (říjen-prosinec 1848, leden-duben 1849).

Zdroj: Wikipedia