Když bývalo XIX. století

Alois Negrelli

*23.1.1799 - † 1.10.1858

Alois Negrelli, rytíř z Moldelbe byl význačný konstruktér kamenných mostů, zvláště železničních.

Narodil se v italskojazyčné oblasti jižních Tyrol (tehdy Rakouské arcivévodství, dnes Itálie). Stavěl horské silnice a železniční trati ve Švýcarsku (první švýcarskou dráhu Curych–Baden) a v Rakouském císařství. Věnoval se rovněž projektům vodních děl (regulace Rýna) a vypracoval plán pro výstavbu Suezského kanálu. Za své zásluhy byl 20. října 1850 povýšen do šlechtického stavu a získal titul rytíř Negrelli z Moldelbe (Ritter Negrelli von Moldelbe).

Predikát Moldelbe si vybral jako vzpomínku na Čechy (Moldau - Vltava, Elbe - Labe).

Zdroj: Wikipedia