Když bývalo XIX. století

Julius Gintl

*12.11.1804 - † 22.12.1883

Julius Wilhelm Gintl byl rakouský fyzik a inženýr. Hrál klíčovou roli při vytváření rakouské telegrafní sítě.

Gintl studoval v Praze a ve Vídni. Od roku 1831 byl profesorem ve Vídni a od roku 1836 profesorem fyziky a aplikované matematiky na univerzitě ve Štýrském Hradci.

V roce 1847 byl jmenován inspektorem telegrafu ve Vídně. Ve funkci generálního ředitele Rakouských telegrafů (jmenován byl roku 1850) se zasloužil o rozvoj telegrafu v Rakousku.

V roce 1849 vyvinul přenosné zařízení, které umožnilo používat telegraf ve vlacích. Upozornil také na možnost oboustarného telegrafického spojení. Za to dostal na světové výstavě v Paříži v roce 1855 velkou zlatou medaili cti. Byl také členem císařské akademie věd ve Vídni.

Zdroj: Wikipedia