Když bývalo XIX. století

Tomáš Seidan

*6.9.1830 - † 4.12.1890

Tomáš Seidan byl český sochař a profesor modelování na české vysoké škole technické v Praze. Byl mladším bratrem proslulého pražského medailéra Václava Seidana.

v Praze, 4. prosince 1890. Narozen v Praze, 6. září 1830, je vychovancem pražské akademie. Práce Seidanovy jsou velice četný. Jmenujeme: pomník německému básníku Uffo Hornovi v Trutnově, poprsí hraběte Kašpara Šternberka pro bibliotéku českého musea, poprsí krále Jiříka Poděbradského pro velikou zasedací síň radnice staroměstské v Praze, Mozartovo poprsí v Bertramce v Košířích, veliké poprsí cara Petra Velikého v Karlových Varech, sochu studenta v Klementině v Praze, pomník Mikovcův na hřbitově v Košířích, pomník Boženy Němcové na Vyšehradě, Veitův v Litoměřicích. Pro čestnou síň vídeňského arsenálu Seidan na objednávku císařovu modeloval veliké sochy generálů hr. Gallasa, hr. Clairfaita a bar. Biancaduca di Casalanza. Další díla jeho jsou: pomník Smetanův v Plzni, Komenského v Přerově. Pro parlament vídeňský objednány u něho byly allegorické sochy Mírnost a Trpělivost, Rudolfinum v Praze zdobí sochy jeho Raffaella a Karla Marie Webra, novou musejní budovu allegorické sochy Ohně a Vody, arcibiskupský palác v Praze allegorické sochy Síly a Víry a Geniové. Ve čtyřicet let činnosti jeho umělecké zahrnuto také dvacet let působení učitelského na českých vysokých školách technických v Praze. Pohřeb zasloužilého umělce konán byl 5. t. m. za přehojného účastenství jak přátel zvěčnělého, tak obecenstva. Působením i děly svým Seidan zjednal si památku trvalou a vděčnou.


Byl žákem bratří Maxových a v letech 1843-1845 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u Christiána Rubena. Od roku 1849 byl modelér porcelánky ve Staré Roli, později převzal dílnu Václava Levého.
Zdroj: Světozor č. 4, 12.12.1890