Když bývalo XIX. století

Maxmilián von Auersperg

*21.1.1771 - † 30.5.1850

Hrabě Maximilian Anton Karl von Auersperg byl rakouský voják z povolání.

Vojenskému řemeslu se věnoval celý život, vojákem z povolání byl už od r. 1787. Zpočátku bojoval v tureckých balkánských válkách a zúčastnil se dobývání Bělehradu, později v bojích s Napoleonem stál v čele kyrysnického pluku. V „bitvě národů“ u Lipska prokázal obzvláštní statečnost a byl vyznamenán Řádem Marie Terezie. 20. října 1813 byl povýšen na generálmajora, roku 1829 pak na polního maršála a roku 1843 byl jmenován generalem kavalerie.

Zdroj: Wikipedia,biographien.ac.at