Když bývalo XIX. století

Vilém Gábler

*14.5.1821 - † 27.2.1897

Dr. Vilém Gábler byl český pedagog, novinář a politik, dlouholetý ředitel vyšší dívčí školy v Praze.

Pocházel z německy mluvící rodiny z Vartemberku (Stráž pod Ralskem). Po gymnázium v Mladé Boleslavi, kde se naučil česky, pokračoval na pražské filozofické fakultě. V Praze se spřátelil s Karlem Havlíčkem Borovským. V roce 1843 získal titul doktora filozofie a následujících dvacet let působil jako soukromý vychovatel v bohatých rodinách v různých zemích. V letech 1846-50 byl redaktorem německého deníku Union. V roce 1848 sestavil petici Svatováclavského výboru císaři. Do června 1849 byl redaktorem Národních novin. Odešel pro politické neshody s šéfredaktorem Karlem Havlíčkem. V roce 1852 odešel do Srbska, kde byl dva roky vychovatelem Petra Karađorđeviće. Poté posílal z Vídně příspěvky do řady časopisů – Ost und West, Památky archeologické, Politik, Pokrok, Osvěta nebo Hlas národa.

Roku 1863 získal místo prvního ředitele nově zřizované vyšší dívčí školy. Ve funkci zůstal do roku 1896, kdy na vlastní žádost odešel do důchodu. V roce 1877 byl zvolen do českého sněmu a 1880 do říšské rady.

Zdroj: Wikipedia