Když bývalo XIX. století

Arcivévoda Albrecht

*3.8.1817 - † 18.2.1895

Arcivévoda Albrecht Fridrich Rakousko-Těšínský byl těšínský kníže, rakouský arcivévoda, polní maršál a generální inspektor rakousko-uherské armády.

Byl nejstarším synem těšínského knížete Karla Ludvíka Rakousko-Těšínského (1771–1847).

V letech 1848 až 1849 se účastnil bojů v Itálii pod velením polního maršála Radeckého, kde vynikl v bitvě u Santa Lucia. Po skončení kampaně byl jmenován velícím generálem III. armádního sboru v Čechách a guvernér spolkové pevnosti Mainz. V letech 1851 až 1860 byl vojenským a generálním guvernérem v Uhrách, poté vrchním velitelem rakouské armády.

Za prusko-rakouské války v roce 1866 porazil na jižní frontě italská vojska. V roce 1867 na protest proti rakousko-uherskému vyrovnání odstoupil z čela armády. Stal se generálním inspektorem rakousko-uherské armády.

Albrecht byl od roku 1844 ženatý se Hildegardou, dcery krále Ludvíka I. Bavorského, která v roce 1864 zemřela. Měl dvě dcery: Marii Terezii a Mathildu Marii Adelgundu. Jeho adoptivním synem byl arcivévoda a těšínský kníže Bedřich.

Zdroj: Wikipedia