Když bývalo XIX. století

Lajos Kossuth

*19.9.1802 - † 20.3.1894

Lajos Kossuth (Ľudovít Košút) byl maďarský nacionalistický politik, spisovatel a revolucionář, nejvýznamnější představitel Maďarské revoluce a boje za svobodu a nezávislost 1848-1849.

Neuznával práva ostatních národů na sebeurčení.

Jako člen uherského sněmu prosazoval protivídeňskou politiku, v letech 1837-1840 byl vězněn. Po propuštění se stal vůdcem maďarské opozice, již usměrňoval od programu Istvána Széchenyiho. Během revoluce byl předsedou Výboru pro ochranu vlasti, 14. dubna 1849 vyhlásil detronizaci Habsburků a nezávislost Uherska, poté byl zvolen prezidentem a uskutečnil řadu reforem.

Po porážce revoluce až do smrti žil v emigraci v Turecku, Velké Británii a Itálii. Roku 1862 vypracoval plán podunajské konfederace národů jihovýchodní Evropy. Od roku 1871 se stavěl za české státoprávní požadavky. Po celý zbytek života hledal cesty k obnovení maďarské samostatnosti. 20. března 1894 ve věku 92 let umírá v Turíně. Dnes je v Maďarsku brán jako jeden z nejvýznamnějších představitelů boje za samostatnost a svobodu.

Zdroj: Wikipedia