Když bývalo XIX. století

Emanuel Arnold

*9.11.1800 - † 4.1.1869

Emanuel Arnold byl český radikálně demokratický novinář a agitátor.

Na rodném Turnovsku byl vrchnostenským úředníkem a nájemcem statku. V roce 1842 se přestěhoval do Prahy. Za protijezuitský leták jménem 'Držená řeč od jenerála jezuitů v tajném sněmu v Římě' byl vyhoštěn z Prahy, letáky a brožury šířil ale dále po venkově. Do revoluční Prahy se v roce 1848 vrátil. Podílel se na přípravách povstání proti Rakousku (1849), ty byly ale v květnu 1849 prozrazeny a Emanuel Arnold uprchl do Lipska v Sasku. Byl však tamními úřady vydán zpět, odsouzen k trestu smrti a po zmírnění trestu na 20 let byl uvězněn. Roku 1857 byl amnestován, do Prahy směl vrátit po nedobrovolném pobytu v Korutanech až na sklonku života, v roce 1868.

Zdroj: Wikipedia