Když bývalo XIX. století

Alexander von Bach

*4.1.1813 - † 12.11.1893

Alexander svobodný pán von Bach byl rakouský konzervativní politik, ministr spravedlnosti (1848–1849) a ministr vnitra (1849–1859).

Původně byl vyhledávaným vídeňským advokátem. Roku 1848 se stal ministrem spravedlnosti. V roce 1849 převzal po zemřelém Františku Stadionovi ministerstvo vnitra.

Byl hlavním představitelem absolutizmu, který byl po něm v českých zemích pojmenován jakožto Bachův absolutismus. Nově zřídil četnictvo a policii.

Po Schwarzenbergově smrti roku 1852 byl až do roku 1859 jedním z nejmocnějších mužů ve státě. V té době se na jedné straně stát velmi zadlužil, zvýšily se daně, Bach zpřísnil cenzuru a omezil společenský i politický život, na druhé straně ale došlo k pokroku na poli hospodářském, technickém a správním. Rozkvétal průmysl i obchod, stavěly se silnice železnice atd. Padly celní bariéry, Bach zavedl okresy a kraje.

Od roku 1859 působil jako velvyslanec u papežského stolce v Římě.

Zdroj: Wikipedia