Když bývalo XIX. století

Georg Beseler

*2.11.1809 - † 28.8.1888

Carl Georg Christoph Beseler byl pruský právník a politik.

Beseler studoval právo na Kielu a Mnichově. V roce 1835 se stal profesorem v Basileji, v roce 1837 v Rostocku, 1842 v Greifswaldu a v 1859 v Berlíně.

Jako liberální nacionalista byl Beseler členem parlamentu ve Frankfurtu, kde se podílel na psaní německé ústavy v roce 1849. V letech 1849 až 1852 a v letech 1857 až 1887 byl členem pruské Sněmovny lordů a v létech 1874 až 1877 říšského sněmu.

Zdroj: Wikipedia