Když bývalo XIX. století

George Waitz

*9.10.1813 - † 24.5.1886

George W. Waitz německý historik a politik.

Narodil se ve Flensburku ve Šlesvicku. Studoval ma univerzitách v Kielu a v Berlíně. V Hanoveru pracoval na velkém národním díle Monumenta historica Germaniae.

Když v roce 1848 povstala německá menšina Šlesvicka-Holštýnska proti dánské vládě, stal se členem prozatimní vlády. Jako její vyslanec byl poslán do Berlína. Současně byl zvolen do Frakfurtského parlamentu, kde zastával myšlenku sjednocení německých států pod společným císařem. Když pruský král odmítl císařskou korunu, opustil Waitz politiku a věnoval se opět historii.

Zdroj: Wikipedia