Když bývalo XIX. století

Anton von Doblhoff-Dier

*10.11.1800 - † 16.4.1872

Anton von Doblhoff-Dier byl rakouský politik a roku 1848 krátce ministerský předseda Rakouského císařství.

Doblhoff-Dier se vyznamenal jako člen dolnorakouského zemského sněmu díky svým liberálním postojům. Roku 1848 byl povolán na ministertvo obchodu v kabinetu Franze von Pillersdorf. Po jeho propuštění převzal na krátkou dobu ministerstvo vnitra a ministerstvo vzdělávání, stejně jako post ministerského předsedy. V letech 1849-1858 byl rakouským velvyslancem v Nizozemí, roku 1861 se stal členem Říšské rady a roku 1867 členem panské sněmovny.

Zdroj: Wikipedia