Když bývalo XIX. století

Jan Mařan

*1802 - † 27.1.1866

ThDr. P. Jan Mařan byl prelát scholastik metropolitní kapitoly Svatováclavské v Praze.

Narodil se v Libáni. Vysvěcen byl v roce 1826. Profesor bohosloví v Litoměřicích a v Praze. Od r. 1849 kanovník.

Zdroj: www.cdct.cz