Když bývalo XIX. století

Richard Cobden

*3.6.1804 - † 2.4.1865

Richard Cobden byl britský politik a ekonom, zastánce ekonomického liberalismu.

Byl člen sněmovny v létech 1841-1857 a 1859-1865. V roce 1836 byl jedním ze zakladatelů Anti-Corn Law League (liga proti clům na obilí). Propagoval systém neomezené hospodářské soutěže a volného obchodu. Odbory považoval za nepřijatelné.

Byl pacifista, obhajoval snížení zbrojení, ostře kritizoval zahraniční politiku Palmerstonovu.

Zdroj: Wikipedia