Když bývalo XIX. století

Alois Josef Schrenk

*24.3.1802 - † 5.3.1849

Mons. ThDr. PhDr. h. c. Alois Josef baron Schrenk z Notzingu byl český římskokatolický duchovní a biskup, teolog, který se stal arcibiskupem pražským.

Teologii studoval v Hradci Králové, roku 1825 byl vysvěcen na kněze, 1834 promován doktorem teologie a stal se kanovníkem olomoucké metropolitní kapituly. Roku 1837 jmenován titulárním biskupem ptolemaidským a světícím biskupem olomouckým, konsekrován 23. března 1838 v Olomouci. Ještě téhož roku byl jmenován pražským arcibiskupem. Roku 1844 schválil Jednotu pro dostavění chrámu sv. Víta, 12. března 1848 celebroval slavnostní Te Deum u sochy sv. Václava na Koňském trhu v Praze. Jako arcibiskup proslul horlivostí a neúnavnou vizitační činností.

Zdroj: Wikipedia