Když bývalo XIX. století

Ludwig von Welden

*16.6.1780 - † 7.8.1853

Ludwig von Welden byl rakouský polní maršál.

V roce 1812 se stal součástí generálního štábu knížete Schwarzenberga. S vyznamenáními sloužil v roce 1814 v Itálii. V roce 1816 získal hodnost brigádního generála rakouského inženýrského sboru.

Po povýšení na polního maršála převzal v roce 1838 velení divize ve Štýrském Hradci a v roce 1843 pževzal velení armády v Tyrolsku.

V září 1848 byl Ludwig van Welden jmenován guvernérem Dalmácie. Ve stejné funkci sloužil ve Vídni po potlačení revoluce v roce 1848.

Poté, co se Windischgrätzovi nepodařilo potlačit maďarskou revoluci v roce, byl Ludwig van Welden v dubnu 1849 jmenován vrchním velitelem rakouské armády v Maďarsku. Po dobytí Ofenu Maďary v květnu 1949, převzal velení Julius Jacob von Haynau a Welden se vrátil do Vídně, kde pokračovat ve funkci guvernéra.

V roce 1851 odešel do výslužby.

Zdroj: Wikipedia