Když bývalo XIX. století

200.000 pro obec Pražskou

16. únor 1849

Takže optimismus pražských byl oprávněný - tady je předchozí zpráva.
Ještě mě napadá, že se dnes nějak nevyužívají dotace formou odpuštění plateb budoucích.

Slyšíme, že naší městské deputaci povoleno jest v Holomouci pro obec Pražskou 200.000 zl. stř. , a sice 100.000 v holovosti a 100.000 na srážku.

Zdroj: Národní Noviny č. 40, 16.2.1849