Když bývalo XIX. století

Rozpuštěni říšského sněmu

9. březen 1849

Nedá se nic dělat, tenkrát stejně jako dnes: nikoho vůbec nezajímá obsah, důležitá je jen forma:(

V Praze dne 8. března. Jako bleskem z čistého jasna byli jsme zde dnes ráno překvapeni neočekávanými výjevy. Na rozích objevila se ohlášení od vlády, lid se sbíhá čísti a čte — císařský manifest o rozpuštěni říšského sněmu, pak celou novou konstituci od císaře udělenou bez porady sněmu (oktroyovanou) i se základními právy. Podáváme zde v největší kvapnosti přeložené tyto manifesty, jakož i jiný manifest též od císaře bez porady sněmu vydaný o náhradě za povinnosti bývalých poddaných.

Zdržujeme se pro dnešek všelikého úsudku o těchto nových manifestech, ale kdyby i byly tyto manifesty nejlepší, přece zůstane vždy tento spůsob, na který jsme je dostali, zrádný, a pochybuji, aby se kdy v národu mohla ujmouti důvěra k této nynější vládě. Vídeňské německé vládní noviny (Wiener Zeilung Abendbeilage 7. března), která nám dnes odpoledne do rukou přišla, obsahuje již všechny tyto manifesty, taktéž i večerní příloha Lloydu od 7. března; z kleré se kromě toho ještě dovídáme, že co nejdříve vyjdou nejdůležitější organické zákony říše, které již jsou (od ministerstva) vypracovány.

Co se v Kroměříži děje, o tom nemáme až po tuto chvíli (8 bod. večer) žádnou jistou zprávu.

Právě dnes 8ho března přijeli již někteří naši poslancové z Kroměříže. Dne 6. v noci bylo mnoho poslanců k ministru Stadionovi povoláno, který jim oznámil oumysl vlády. Všichni i nejmírnější z Centrum důtklivě proti tomu se opírali a ministra od kroků takových zrazovali: byla prý to pohnútlivá scéna. Ministr Stadion odjel na to v noci do Holomouce — ale ráno přišla do Kroměříže telegrafická zpráva, že zůstane tak, jak ustanoveno. Se sněmem se jednalo nanejvýš urputně a nedůstojně. Sněmovna byla již od vojska obsazena a poslancové tam ani nebyli připuštěni. Mnozí odjeli hned z Kroměříže. Asi 16 poslanců zatknuto jest pro Vídeňské události: Prato (Vlach) a Fischhof vezení jsou hned v noci pod silnou eskortou! Goldmark prý ještě za časů uprchl. Šuselka, Borrosch a Löhner nejsou obviněni ani zatčeni.

Karel Havlíček Borovský

Zdroj: Národní Noviny č. 58, 9.3.1849