Když bývalo XIX. století

Jen zbraň, peníze a lid!

10. březen 1849

Bez peněz nemohou se revoluce udržet - stvatá pravda, peníze holt vládnou světu. Doufejme, že navždy. Snad to už nikdy nebude lid nebo zbraně. I když si tím vůbec nejsem jist:(

Z Florencie. V novinách „Alba" čteme toto provolání: „Pacifikace Toskánska, prchnutí Laugierovo, couvnutí Rakušanů nazpět, pád Giobertiho upevnily sice novou naši vládu, avšak zároveň ukládají nám nové velké povinnosti. Jedinou vládu společně pro Řím a Toskánsko, jednu myšlénku v této vládě, totiž vojnu, a jedinou společnou vlast pro Vlachy, toť potřeby co den nevyhnutelnější. — Jenom zbraň! peníze! a lid! Beze zbraně bývá revoluce špatně provozovanou smutnohrou. Bez peněz nemohou se revoluce udržet. Bez obecného povstání jest revoluce vodou stojatou. Jenom tedy lidi, zbraně, peníze! Revoluce, která neozbrojí lid, nemá peněz a není národní, je pouhým klamem a bývá v historii odsouzena co zločin! Jen zbraň, peníze a lid!

Zdroj: Národní Noviny č. 59, 10.3.1849