Když bývalo XIX. století

Vaše nejvřelejší přání jsou vyplněna

12. březen 1849

Neměli by být vojáci dnes taky tak upřímní? Nebo vůbec celá společnost?
I když, to by byla hrůza...

Za příčinou vypovězeného příměří se Sardinskem vydal Radecký dne 12. března následující provolání na své vojsko: „Vojínové! Vaše nejvřelejší přání jsou vyplněna, nepřítel nám vypověděl příměří.

Zdroj: Národní Noviny č. 67, 20.3.1849