Když bývalo XIX. století

Radikální republikané

22. březen 1849

Pro pána úředníka!

Z Římanů se stali radikální republikané, cítějí se i jménem „král" uraženi, a ani v bibli nemohou vystáti toto protirepublikánské jméno, a proto nyní říkají míslo 1. a 2. kniha králů — 1. a 2. kniha civilních ouředniků; ani „království" nebeské se jim nelíbí a na místo něho chtějí přijití do „sněmu" nebeského.

Zdroj: Národní Noviny č. 69, 22.3.1849