Když bývalo XIX. století

Jan Koniáš, havíř z Příbrami, svou manželku opustil

9. březen 1849

Myslím, že takovýhle pranýř by byl hoden následování.

Vyzvání.

Jan Koniáš, havíř z Příbrami, který svou manželku s třemi dítkami opustil, vyzývá se, jakož i každý, taktéž i slavní ouřadové, kteří o něm vědomost mají, aby jeho příbytek sem oznámili.

Od magistrátu kr. horního města Příbrami
dne 9. března 1849.

Zdroj: Národní Noviny č. 72, 25.3.1849