Když bývalo XIX. století

Kradení drátů telegrafních

1. duben 1849

Velmi smutné poučení plyne z této zprávy: za 150 let se nic nezměnilo:(

Z příčin častého kradení a rušení vedoucích drátů telegrafních nařídilo ministerstvo vnitřních záležitostí a minislerstvo spravedlnosti, aby se každá škoda učinčná na ústavu telegrafním trestala podle §.74 trestního zákonu I. dílu co zločin veřejného násilí žalářem, který vyměřen bude mezi 6 měsíci a 1 rokem, a je-li zlomyslnost a škoda veliká, těžkým žalářem od 1 - 5 let.

Zdroj: Národní Noviny č. 78, 1.4.1849