Když bývalo XIX. století

Ministři nechtějí řádů

19. leden 1849

Taky se báli, že načichnou...

Z Berlína 19. ledna. Ministři žádali před několika dny krále, aby jim neuděloval žádných řádů. Také se povídá, že někteří, kteří včera obdrželi řády, velmi nepříjemně tím překvapeni byli; jeden z nich prý hořké slze nevole vyléval, že řád obdržel. Jest to muž, který jest králi velmi oddán, a přece veliké obliby u lidu požíval, a tedy mnohou příležitost měl, oučinkovati ve smyslu pořádku a zákonu. Obdržený řád zničil však onu oblíbenost u lidu, a to bolelo statečného toho muže tím více, poněvadž pohnutka jeho posavádního jednání opravdu byla čilá horlivost pro záležitosti královy a pro pořádek.

Zdroj: Národní Noviny č. 21, 25.1.1849