Když bývalo XIX. století

Přehlížka administračních dluhů

7. listopad 1848

Z Říma 7. listopadu.
Hrabě Rossi pokračuje statně na cestě reformy a pokroku ve vší tichosti. Včera započala všeobecná přehlížka větších i menších administračních dluhů a ouvěrků všech státních kass, což přikázati žádný z jeho předchůdců sobě netroufal, boje se, žeby bylo mnoho osob tím na pranýř postaveno.

Pro času přiměřenou opravu zastaralé kázně policejního mužstva, jakož i pro opravy mincovního ústavu papežského jest komisse ustanovena. Z vojenských trestů jsou řetězy na vždy odstraněny.

Zdroj: Národní Noviny č. 195, 25.11.1848