Když bývalo XIX. století

Revoluce v Parmě

20. březen 1848

V Parmě byla dne 20. března krvavá revoluce mezi lidem a vojskem. Lid zvítězil a zdá se, že vévoda i s rodinou jim v moc padl. Sestavena od lidu vláda, a sice následující mužové: advokát Ghinelli, prof. Pellegrini, adv. Maestri, p. Sanvitale a adv. Givia. Němci opustějí Parmu, jakož vévodství vůbec. Padli 1 major, 1 setník, as 5 Rakušanů a z lidu 12 neb 13 lidí.

Zdroj: Národní Noviny č. 1, 5.4.1848
[Parma, 1848]