Když bývalo XIX. století

Stav vojska Maďarů

2. leden 1849

Podlé Pešťanských novin je stav vojska, které slouží nyní Maďarům, tento: Hlavní armáda gen. Györgye 60.000 m. a 100 děl; druhý sbor pod generálem Perczelem operující proti Chorvátsku a Štýrsku počítá 17.000 lidu a 24 děl; třetí sbor pod gen. Batthyanym a Blagojevićem počítá 18.000 mužů a 30 děl; čtvrtý sbor proti Srbům pod gen. Kišem obnáší 15.000 mužů a 60 děl; pátý sbor v Sedmihradsku počítá 20.000 m. a 24 děl; šestý sbor v hořeních Uhřích počítá 10.000 mužů a 12 děl; sedmý sbor při Aradě počítá 20.000 mužů a 12 děl.

Zdroj: Národní Noviny č. 1, 2.1.1849