Když bývalo XIX. století

Vítězství Jelačiće

30. prosinec 1848

9. váleční bulletin.
Právě jsem obdržel od J. Osv. polního maršála kn. Windischgrätze z hlavního stanu Rábu od 30. pros. toto jeho došlé návěští o vítězství polního podmaršála barona Jelačiće ve skvělé bitvě prvního sboru vojska, udaté se se sborem náčelníka odbojníkův Perczela.
Voj. a civ. guvernér, svob. pan Welden,
poln. podmaršál.

Zpráva podmaršála bar. Jelačiće k J. Osv. k polnímu maršálu a vrchnímu vůdci vojska kn. Windischgrätzi:

V Móru dne 30. pros. 1848.

Včera dověděl jsem se v Kisbéru, že nepřátelský sbor pod Perczelem 8-10.000 mužů silný předemnou odtáhl na tu stranu k Móru. Tím jsem se viděl pohnuta, vytrhnouti veškerými svými vojsky ráno o 5 hodině, abych nepřítele stihal. Hodinu před Mórem nalezl jsem jej v příznivém jemu postavení - já se choval obranně, očekávaje divisi Hartliebovu, která 1 ½ hod. za mnou táhla. Ale nepřítel začínal couvati, čímž jsem se nucena viděl, udeřili naň s brigadou Grammontovou a svou kavallerií.

Udeření toto stalo se velmi srdnatě, jmen. od obou kyrysnických pl. Hardeggova a Wallmodenova. V půl hodině rozraženo bylo nepřátelské centrum, 6 děl dobyto, několik tisíc zajato, mezi nimi mnoho důstojníků, též nepřátelský gen. byl prý zastřelen. Bojiště je poseto mrtvými. Podpl. hrabě Sternberg a hejtman Pomitan dobyli v čele jedné divise Wallmodenových kyrysníků první nepřátelské dělo. Vojsko udeřilo na nepřítele s takovou statečností, jaká se sluší na c. kr. vojsko. Generálové Ottinger, Grammont vedli své vojska s velikou obezřetností a udatností. Náčelník mého generálního štábu, generálmajor Zeisberg, dal jak při každé příležitosti tak i zde své vojenské umění na jevo.

Právě přináší oddíl 5. mysliveckého práporu dobytou houfnici.
Jelačić, v. r.,
polní podmaršál

Puchner, polní podmaršál, porazil na sedmihradských hranicích Bema, gener. odbujníků, na hlavu, zajal 118 m. nejvíce Poláků, a dobyl 11 houfnic a jednoho 12literního děla.

Zdroj: Národní Noviny č. 3, 4.1.1849