Když bývalo XIX. století

Povstání Maďarů jako povstání Irčanů

28. prosinec 1848

Z Londýna 28. prosince.
Noviny „Times" schvalují plán rakouského ministerstva použíti povstání Maďarů, jako anglický ministr r. 1788 použil povstání Irčanů, totiž k ouplnému spojení obou zemí. Dokavád Rakousko mělo vládu despotickou, bylo by takové sliti nemožné bývalo: ale v konstitučním Rakousku bylo by zase nespravedlivé a nepolitické, aby jen Uhry byly od státních břemen svobodny.

Zdroj: Národní Noviny č. 3, 4.1.1849