Když bývalo XIX. století

Banketty nejsou zapovězeny

23. říjen 1848

Francouzové: Ministři dom. záležitostech a min. spravedlivosti oznámili demok. spolkům, že banketty nejsou zapovězeny, že se jich ale veřejný ouředník vystříhati má. Jak mile se řeči drželi budou, musí i obecenstvo do sálu puštěno býti. Polic. komissař napíše obsah řečí, zhotoví protokol a odešle vše prokurátoru republiky neb generál-prokurátoru, který rozhodne, je-li příčina k vyšetřování.

Paříž 25. října.

Zdroj: Národní Noviny č. 173, 31.10.1848