Když bývalo XIX. století

Kníže Pavel Esterhazy

3. leden 1849

Z Holomouce dne 3. ledna.
Kníže Pavel Esterhazy mnoho již neděl od Košutovské strany v zámku Eisenstadtském takměř uvězněný, byl vítězným postupováním rakouského vojska v Uhrách ze svého vězení vysvobozen a pospíšil hned se svým synem knížetem Mikulášem do Holomouce, aby svou věrnost a oddanost JCM. prokázal.

Zdroj: Národní Noviny č. 4, 5.1.1849