Když bývalo XIX. století

Čestné měšťanské právo

5. leden 1849

Usnešením slavné městské raddy Pražské obdrželi následující páni za své zásluhy a služby hlavnímu městu proukázané čestné měšťanské právo: F. Palacký, dr. J. P. Šafařík, dr. F. L. Rieger, dr. lék. Löschner a dr. Kliebert.

Zdroj: Národní Noviny č. 4, 5.1.1849