Když bývalo XIX. století

Bitva u Aradu

27. prosinec 1848

Z Karlovic dne 27. prosince.
V Banátě se vojenské operace císařského vojska se vším důrazem započaly.

Viděti to z bitev u Aradu. Gen. Grlić udeřil na hornická města Rusberg a Bokšany. Vojsko srbské v Banátě se množí to novými sbory hraničárů, to dobrovolníky ze Srbska, kde vyzvání našeho patriarchy dobrý mělo oučinek, a nejvíc staří vojáci se stále shromažďují a do Banátu táhnou. Přišlo jich již víc jak 1000. Naopak mezi Maďary panuje truchlivost, bída a zoufalství. Jich vojska jsou na všechny strany světa rozptýlena. V noci dnes přeběhlo k nám opět 9 důstojníků od Don-Miguelců; do Sentomáše přišlo z Vrbásu 10 důst. Nedůvěra Maďarů je vybídla k uskočení; za jich příkladem půjdou prý i sprostí. Pluk Don-Miguelců rozejde prý se na pochodu k Pešti celý.

Zdroj: Národní Noviny č. 5, 6.1.1849