Když bývalo XIX. století

Císař Němců

31. prosinec 1848

Ve Frankfurtě 31. prosince.
Většina ústavního výboru rozhodla se konečně přece pro návrh od professorů Dahlmanna, Beselera a Waize zastávaný, aby se totiž v čelo nového Německa postavil císař. Aby se nové toto důstojenství v příjemnějším světle objevilo, nebude se nová hlava říše jmenovati jako dríve císařem Německa, nýbrž císařem Němců; to zní trochu demokratičtěji. Není to ale již všechno, co ústavní výbor učinil, aby svému rozvrhu získal nějakou přízeň; v rozvrhu není udáno, má-li hodnost císařova býti dědičnou čili ne; dále neví se, jakým má tato hodnost vznášena býti, zdaliž veškerými knížaty a vládami německými, či jen jistým počtem povolaných knížat, čili ústavním sněmem říšským anebo veškerým národem, a sice všeobecnou volbou; rovně není ustanoveno, které má býti sídlo vlády centrální. Tvorcům tohoto rozvrhu jednalo se asi jen o císaře; i mysleli si, až bude jen císařský trůn státi, pak se dá také dědičnost proraziti, a pak půjde i ostatní.

Zdroj: Národní Noviny č. 5, 6.1.1849