Když bývalo XIX. století

Cholera

18. prosinec 1848

Poláci.
Ouřední nov. v království polském podávají tento přehled onemocnělých, uzdravených a zemřelých na choleru od jejího v království tomto vzniku až do 18. prosince m. r.

Ve Varšavě se roznemohlo 4086, uzdravilo 2445, zemřelo 1623. V kraji Varšavském (vyjímajíc hlavní město) rozn. 11.804, uzdr. 5547, zemř. 6145; v Lublinském rozn. 15.355, uzdr. 8623, zemř. 6627; v Radomském (který s Krakovem hraničí) rozn. 4607, uzdr. 1920, zemř. 2380; v Płockém rozn. 7316, uzdr. 3233, zemř. 4010; v Augustovském rozn. 8046, uzdr. 5217, zemř. 2775. Ouhrnkem umř. 23.560 a uzdravilo 26.985. Je tedy vidět, že se cholera od Černého moře více táhla k severu šikmo k Baltickému moři.

Zdroj: Národní Noviny č. 8, 10.1.1849