Když bývalo XIX. století

Vzdání Peště

10. leden 1849

Hlavní zásluhu o vzdání Peště lehkým tak spůsobem má bývalý madarský ministr Déak, který jak nedávno ve sněmu politiku Košutovu porazil, tak i nyní vojsko přemluvil, aby ustálo od bránění Peště, protože by všeliké namáhání marné bylo. Vojsko si dalo říci, a buď odložilo zbraň, buď odtáho k Segedinu.

Zdroj: Národní Noviny č. 8, 10.1.1849