Když bývalo XIX. století

Zpráva pokladního sekreláře

10. leden 1849

V New-Yorku. Z roční zprávy pokladního sekreláře vysvítá, že státní důchody těchto obcí loňského roku obnášely 58 millionů tolarů; rovně as tolik s výbytkem 1 milionu obnášelo vydáni.

Zdroj: Národní Noviny č. 8, 10.1.1849